Nr 028 50×70

Szkic akwarelą na brystolu 50×70, część zniszczona,
zachowany fragment na ksero A3.
1972