Skip Navigation
 

O firmie

Z dniem 01.04.2013 r firmę przeniesiono z ul. Błotnej na ul. Ogrodową 6A/4

Adres: ul. Ogrodowa 6A/4, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. 502243161
e-mail: elwiratarkowska@o2.pl; NIP 599-105-60-84, Regon 210099668


O PRACOWNI:

Pracownia autorska Aliny Elwiry Tarkowskiej istnieje od 1994r.
Wykonuje usługi projektowe w zakresie:
  • projekty wielobranżowe obiektów nowych oraz przebudowy, rozbudowy, remonty i modernizacje obiektów istniejących:
    - obiektów użyteczności publicznej o charakterze oświatowym, administracyjnym, biurowym, handlowym, bankowym, gastronomicznym, przemysłowym, usługowym innym;
    - obiektów mieszkaniowych jedno i wielorodzinnych;
  • projekty parków i małej architektury;
  • opracowań urbanistycznych (bez planowania przestrzennego) i projektów zagospodarowania terenów;
  • projekty architektury wnętrz.
Pracownia obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego realizowanych projektów.

Architekt Alina Elwira Tarkowska pracuje przy projektowaniu od 30 lat.
Posiada:
- uprawnienia budowlane do projektowania architektonicznego w zakresie pełnym;
- uprawnienia do sprawdzania dokumentacji projektowej w zakresie architektonicznym ;
- uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w specjalności architektonicznej;
- obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie OC.
Jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów.
 
 
« powrót|drukuj