Malarstwo – hobby

Zawsze lubiłam rysować i malować, od najmłodszych lat i tak pozostało do dzisiaj. Jest to jedna z moich ogromnych pasji. Technika: oleje, akryle, akwarele, ołówek, kredki, techniki mieszane.

Zapraszam do zapoznania się z moimi pracami.

Projektowanie

Pracownia autorska Aliny Elwiry Tarkowskiej istnieje od 1994r.
Wykonuje usługi projektowe w zakresie:

 • projekty wielobranżowe obiektów nowych oraz przebudowy, rozbudowy, remonty i modernizacje obiektów istniejących:
  – obiektów użyteczności publicznej o charakterze oświatowym, administracyjnym, biurowym, handlowym, bankowym, gastronomicznym, przemysłowym, usługowym innym;
  – obiektów mieszkaniowych jedno i wielorodzinnych;
 • projekty parków i małej architektury;
 • opracowań urbanistycznych (bez planowania przestrzennego) i projektów zagospodarowania terenów;
 • projekty architektury wnętrz.

Pracownia obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego realizowanych projektów.

 

Architekt Alina Elwira Tarkowska pracuje przy projektowaniu od 30 lat.

Posiada:

 • uprawnienia budowlane do projektowania architektonicznego w zakresie pełnym;
 • uprawnienia do sprawdzania dokumentacji projektowej w zakresie architektonicznym;
 • uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w specjalności architektonicznej;
 • obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie OC.

Jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów.